Thursday, July 3, 2008

True Stories No. 1 : http://www.RawReform.comhttp://www.RawReform.com


Od vreme na vreme na ovoj blog }e bide ostaven prostor za vistinski prikazni na inspirativni lu|e koi napravile zna~aen doprinos za lu|eto koi se hranat so sve`a hrana, no i za onie koi ne se hranat so sve`a hrana, a sakaat da vidat kako e da se `ivee poinaku.

Nemoj da me sfatite pogre{no ,ne se obiduvam da doka`uvam ni{to na nikogo ( po~ituvam sekakov izbor). No, mislam deka e ubavo da se iskoristat primeri na vistinski prikazni. Edinstveniot dokaz {to mene mi e potreben se lu|eto koi se samo edna nedela na sve`a hrana i ve}e se ~uvstvuvaat podobro.

RawReform e prikazna koja go zaslu`uva va{eto vreme, no gi ostavam ovie klip~iwa i sajtot da zboruvaat sami za sebe.

From time to time, I will make space on this blog for real stories, from people who inspire and have made a major contribution not only to the raw community, but also to people who are not having a raw lifestyle and want to see how it is to live in a different way.

Don’t get me wrong I am not trying to prove anything to anyone. I just thought that it would be nice to use real stories. Nevertheless the only prove I need are people who have been raw for one week and they start feeling better immediately.

Raw Reform is a story that is worth your time, but I will let these clips and also the site of this girl to speak for them.
No comments: